Masyw Vinsona

Język: Masyw Vinsona

Masyw VinsonaGórę tą odkryto i zdobyto najpóźniej ze wszystkich szczytów Korony Ziemi. Pasmo zbudowane jest z kruchych metamorficznych skał, rzadziej z twardego zielonego kwarcytu.

W listopadzie 1935 r. piloci H. Hollick - Kenyon i Amerykanin Lincoln Ellsworth dokonali pionierskiego lotu nad Antarktydą. Ellsworth już pierwszego dnia wyprawy zobaczył pasmo górskie, któremu nadał nazwę Sentinel. Później nazwę tą przyjęto dla północnego pasma tych gór, południowe nazwano Heritage, a cały łańcuch górski nazwano Górami Ellswortha.

Najwyższą górę Antarktydy odkrył w 1957 r. pilot marynarki wojennej USA, a pomiary z lądu w latach 1958 - 1961 pozwoliły ustalić jej wysokość. Nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego senatora Carla Vinsona z Georgii, zabiegającego o poparcie rządu USA dla eksploracji Antarktydy.

W grudniu 1966 r. 10-ciu najlepszych amerykańskich wspinaczy, przy poparciu rządu USA, wylądowało na lodowcu Nimitz, a 17 grudnia Barry Corbet, John Evans, Bill Long i Pete Schoening, po założeniu trzech obozów, jako pierwsi zdobyli szczyt. Evans i Corbet zdobyli też podczas tej 40-to dniowej wyprawy sześć innych szczytów, m. in. drugi, co do wysokości Mt. Tyree, który okazał się ich największym wspinaczkowym osiągnięciem. Kolejne wyprawy w 1979 r., w 1983 r. aż do 1991 r. powtarzały drogę na Masyw Vinsona z lodowca, Nimitz. Dopiero w 1992 r. bazę przeniesiono na lodowiec Branscomb na wysokość 2100 m, skąd po założeniu trzech obozów z wysokości 3800 m atakuje się wierzchołek o wysokości 4897 m. Pierwszego polskiego wejścia dokonała Mariola Popińska 16 stycznia 1995 r. Pozostali polscy zdobywcy to: Leszek Cichy, Marek Kamiński, Kuba Jakubczyk, Jacek Jezierski, Wojciech Ostrowski, Janusz Majer, Anna Czerwińska, (wszyscy 1998 r.), Witold Szylderowicz (2001 r.), Jerzy i Paweł Michalscy (2003 r.).

INNE PRODUKTY:

 

STRONA FIRMOWA: